Strašák jménem STRES!

Je všeobecně známo, že má negativní vliv na zdravotní stav a to nejen na psychický, ale i na duševní a duchovní.
Stres je chorobou století
Jde o vnitřní konflikt, úzkost, frustraci, vyšší aktivizaci mozku. Integrita jedince je ohrožena. Slovo stres se už dávno vžilo a užívá se často bezmyšlenkovitě. K tomuto slovu se uchyluje každý, kdo má mnoho práce, málo času, neodpočívá, nemá zdravý životní styl. Pak se vše svaluje na slovo STRES.
dívka ve stresu
Čím je stres vyvolán
Může být vyvolán různými podněty – infekcemi, zraněním, operací, těhotenstvím, ale také zlostí, citovým pohnutím, pracovním zatížením a dalšími vnějšími vlivy, na něž tělo není dostatečně připraveno.
Psychický stres
Ten vzniká v důsledku nepoměru mezi specifickými požadavky a jejich subjektivním zvládáním. Stres je stav napětí, nadprůměrné zatížení, jež může být pro člověka pozitivní i negativní, dokonce u téže osoby může být podle nálady, situace a kondice vnímáno jako dobré nebo špatné.
bolesti břicha
Pozitivní stres
Proto se rozlišuje mezi eustresem (eu – dobře, příznivě), pozitivně působícím stavem napětí, a distresem, pocitem, který je vnímán jako negativní, a také tak většinou působí. Je tedy třeba rozlišovat mezi dobrým a špatným stresem.
Stres dokáže udělat z člověka podrážděnou osobu působící negativně, může však být také zapalující jiskrou, podnětem, popudem udělat něco fantastického, uskutečnit nápady a být nesmírně produktivní.
 
Distres a eustres
V důsledku distresu se může někdo opotřebovávat, upadnout do depresí, reagovat podrážděně, onemocnět. V důsledku pozitivního stresu (eustresu) může člověk uskutečnit své sny a strhnout svou pozitivní angažovaností i ostatní.
ruce na hlavě
Zdravotní problém
V hovorové řeči se slovem stres sice označuje většinou zátěž, stres je však komplexní jev, zahrnující fyziologické, emocionální a motivační aspekty. Vlastním zdravotním problémem tedy není stres jako takový, nýbrž skutečnost, že mnozí lidé ztratili schopnost rozlišovat mezi normálním zdravým stresem a stresem, z něhož lze onemocnět