Inspirujte se velikostí jiných a následujte jejich příkladu


Ať už žijete jakkoli, máte právo na to být spokojení. Ba co víc, vy musíte být šťastní, protože skutečné štěstí nezávisí na tom, v jaké se nacházíte situaci a jaké je vaše okolí, skutečné štěstí si nosíte sami v sobě, a to znamená jen jednu jedinou věc – ať se stane cokoli, vás vnitřní stav to vůbec nemusí ovlivnit.

umění

Podívejte se na mnoho příkladů, které se udály v dějinách http://www.bohynekali.cz/. Podívejte se na těžké příkoří, které se dělo lidem, kteří se rozhodli, že budou dobří, že budou dobří až do morku svých kostí, že budou poctiví, a že budou ostatní bytosti na tomto světě skutečně milovat a rozdávat jim dobro a lásku. A tak činili i přesto, že se na ně snesly i ty nejukrutnější tresty, jaké tehdy člověk dokázal vymyslet. Ale ať už se dělo cokoli, tak tito lidé svému přesvědčení dostáli a neuhnuli z cesty a stali se tak živoucími pomníky toho, že kdo nalezne čistou a průzračnou pravdu a stane se jejím stoupencem, ten jediný bude nakonec chválen a jeho život bude mít skutečný smysl, i když to třeba sám ve svém životě nepocítí.

Není totiž až tak důležité to, co se za našeho života stane jako to, co se stane v okamžik naší smrti a co následuje po ní. Život je totiž pouhým oka mžikem, pouhým nicotným mávnutím motýlích křídel, které není ničím ve srovnání s věčností, která přijde poté, co svůj život odevzdáme do rukou všemohoucí a nehynoucí bohyně Kálí, která možná působí děsivě, ale je spravedlivá.

bohyňka

A na to se každý z nás může spolehnout, a když v tomto směru prohlédne, tak nalezne skutečnou vnitřní svobodu, která mu pomůže překonávat překážky, jež se nám staví do cesty. Kdo toto pochopí, pak jednou stane bok po boku těm, kteří už svůj velký boj se životem jednou provždy vyhráli a my je za to nyní můžeme obdivovat. Ovšem každý z nás může být tak silný, a tak veliký jako je jeho velký vzor, stačí jen chtít a vykročit.